Södertörnbo

Twitterkonto om att bo och resa i Södertörn, särskilt stadsutveckling och kollektivtransport. Stadsutveckling i och runt Södertälje. Twitter: sodertornbo